خانه » مسابقات

مسابقات

اسامی تیم های شرکت کننده در مسابقات 2v2

تیم های شرکت کننده در مسابقات 2V2

اسامی بازیکنان

1- SF^ & ExPLoHoRN                Superior Power                      

2-   BeZuX^ &`SDMI^SaEeD+                       Diamond 

3- Amin|MC & -kOoSeH                                   EVO

4- Apple^GT & AbDoL                          VeRTiGo

5- LiFT TrAcK & `Sh{A]-MaN                                  NRG

6- DiFran.L^ & `AmIgO^                                   MZ`

7- DavY^Jonse &NakeD-SN@Ke                                MGS

8- IR-SR.MOHAMMAD & TeRm!NaToR                           Gravity

ثبت نام در مسابقات 2v2 جنرال zero hour pec3 ( پرشین کاپ 3 )

برگزاری سومین دوره مسابقات پرشین امپایر کاپ {PECS3}

این مسابقات بصورت 2v2 است مپ ها و قوانین کامل رو بزودی در سایت قرار میدهیم . از تاریخ 1396/12/17 تا 1396/12/28 مهلت ثبت نام است . ورودی مسابقات 3000 تومان میباشد. که به این شماره کارت واریز میکنید

6104337887451050 سعیدرضا دشتی منش

ادامه مطلب

ثبت نام مسابقات 1v1 جنرال زیرو هور PECS3

برگزاری سومین دوره مسابقات پرشین امپایر کاپ {PECS3}

این مسابقات بصورت 1v1 است مپ ها و قوانین کامل رو بزودی در سایت قرار میدهیم . از تاریخ 1396/12/17 تا 1396/12/28 مهلت ثبت نام است . ورودی مسابقات 3000 تومان میباشد. که به این شماره کارت واریز میکنید

6104337887451050      سعیدرضا دشتی منش

ادامه مطلب

آرمی های بازی های 2v2 FE و 3v3 Defcon

آرمی های بازی های 2v2 FE

upper bracket 1 & : 1-Gla Demo & CHINA INF 2- Tank & Laser 3- GLA Stealth & USA SW 4- China & USA 5- GLA & TOX 6- Air & Laser 7- Nuke & INF

upper bracket 2: 1-GLA & China 2- AIR & Tank 3- TOX & Nuke 4- USA & Laser 5- Inf & China 6- GLA & GLA DEMO 7- USA SW & Nuke

upper bracket 3 : 1- GLA & USA 2- INF & STealth 3- USA SW & TANK 4- China & TOX 5- Laser & GLA DEMO 6- Nuke & Air 7- Stealth & SW

Grand Finals: 1- Laser & SW 2- TANK & INF 3- GLA & STealth 4- Stealth & SW 5- TANK & Nuke 6- USA & Laser 7- Inf & TOX 8- Air & China 9- Demo & Tox

Lower Brackets : 1-Gla Demo & CHINA INF 2- Tank & Laser 3- GLA Stealth & USA SW 4- China & USA 5- GLA & TOX 6- Air & Laser 7- Nuke & INF

 

آرمی های بازی های 3v3 Defcon

 Game1 : [ Stealth & Tank & SW ] Mid=Tank

Game2 :[ GLA & CHINA & USA ] Mid=GLA

Game3 : [ Nuke & TOX & Laser ] Mid=Laser

 

 

لطفا نظرات خود را در دیدگاه بیان کنید.