خانه » خانه

خانه

قوانین مسابقات Persian Empire Cup Season 4

قوانین 1vs1

Maps

 NMC Blasted Lands & NMC Gorge Drought & NMC Plant Waste & NMC Summer Arena & Tournament Arena & 

Barren Badlands & Canyon of the Dead & Homeland Rocks & Melting Snow zh v3 & Natural Threats zh v3 &

TD nobugscars & vendetta zh v1 & Cold Territory ZH v2 &Artic Lagoon & Sand Serpent FIXED

 

1-تمام شرکت کنندگان در مسابقه موظف به نصب جنتول 7.9 هستن و بعد از بازی که به اتمام رسید اسکرین شات از بازی را برای داور مسابقات اپلود میکنند و یا لینک بازیشون در جنتول به داور مسابقه میدهند. در صورت عدم این کار باخت برای این تیم ثبت میشود….

ادامه مطلب