رفع ارور Missing CD

برخی از کاربران به علت دستکاری کردن بازی یا سیدی های ناقص دچار این مشکل میشوند که راه حل آن استفاده کردن از سیدی های سالم میباشد و باز هم گاهی اوقات با چنین ارور هایی مواجعه میشویم که علل ان میتواند جابجایی محل نصب یا پاک کردن بازی جنرال 1 یا نصب کردن چند نسخه از بازی جنرال باشد و تنها را حل این روش این است که تمامی فایل های بازی جنرال را از سیتمتون(محل نصب_برنامه ها_پوشه داکیومنت)پاک کنید و سیتمتون را ریست کرده و محل نصب بازی را تغیر داده و در یک جای دیگر بازی را نصب کنید.

تاکنون 2 نظر ثبت شده است.