رفع ارور سریال نامبر

دیده شده در بازی آنلاین یا شبکه یا اجرا نشدن بازی و یا خراب بودن بازی یکی بودن سریال نامبر ها بازیکن با مشکل مواجه میشود و برای رفع این مشکل شما باید به صورت زیر عمل کنید:

 

 

در منوی استارت عبارت Run را تایپ کرده و سپس اینتر را بفشارید و سپس در برنامه Run عبارت regedit را تایپ کرده و سپس اینتر را بزنید.

 

برای ویندوز 32 :
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Electronic Arts/EA Games /Command and Conquer Generals/ or GZH…\ergc

برای ویندوز 64:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/WOW6432NODE/Electronic Arts/EA Games /Command and Conquer Generals/ or GZH…\ergc

 

در پو شه:ergc سر یال نامبر بازی نو شته شده روی پوو شه دو بار کلیک کنید و سپس در قسمت سمت راست این پنجره رو ی فایل :(Default) دو بار کلیک کنید یک صفحه باز می شه اونجا شما سر یال نامبری رو که هنگام نصب داددی به بازی می بینید به جاش می تونید یکی از سر یال نامبر های زیر را وارد کنید البته بدون خط فاصله.

سریال نامبر جنرال زیرو هور :

ULPF-ZEVK-FRWG-Q4YJ-6F2T
Y83K-CT4F-VL2X-4X4M-SW8X
2LMD-5MUD-UY2Y-SUU2-2UUQ
WVNN-XDK3-PZ6Q-PN42-W9G7
YM2S-PVC6-RL2T-UT89-SW8T
4EFF-YZNG-6AS4-3QJQ-44YG
QFYY-CEQT-J4G8-3UWQ-48UY
N3XF-MGW6-GLEE-8S2A-YASU
AZNE-P748-W8C4-SSWS-4E8S
87Z9-U64J-Y84U-QA6W-82NJ
QJ9H-W286-YVKX-VX6Z-KN7C
4BFF-9YWF-Q6SG-TLGU-CNC2
YHJS-GVKT-4U9Y-DUW4-5622
EL22-2W4Z-P45K-JUL7-CQYW

UN7P-G6SA-YAG4-4YL4-SG2W

YNEN-2FQN-JRYA-G3AB-JSX3

47HH-LWW6-F8AG-AQ7V-2GDP

47P7-JEQX-3CLY-7X53-S5K4

TDLU-665P-JYU5-5ASP-R246

XEJ2-L8YD-D7T3-6RCV-2G6V

RBHZ-6BHM-1NEC-ROMA-NCER

EHGY-FZHT-G9XB-GYRE-GED2

ULPF-ZEVK-FRWG-Q4YJ-6F2T

Y83K-CT4F-VL2X-4X4M-SW8X

QFYY-CEQT-J4G8-3UWQ-48UY

AZNE-P748-W8C4-SSWS-4E8S

QJ9H-W286-YVKX-VX6Z-KN7C

YHJS-GVKT-4U9Y-DUW4-5622

4D6N-UZKZ-CZNA-M38U-AGUK

9K7P-2MZR-X7TB-73E5-CYML

F62A-MZ5J-YFHC-VCA2-GPVD

3YH9-WN2G-MTTM-J9LC-4F8V

HAPP-KRG5-ELJR-QBJM-LM7Z

NJDM-TUQU-VWSR-4QQE-RZYD

UR3K-Y3XV-LDA7-ZYRN-M4ZV

UY9R-EWPU-GJSD-JXQG-N9EG

79RZ-5PXP-JPUU-CXWW-TRBZ

8EU4-2GBY-DJLF-M9FD-EEPD

8S9Z-ZCGJ-4JNK-QNED-5JY6

H2QG-EQA7-3VHX-45N4-4S7Z

5KHR-ZBJ9-JB79-NH5J-VP8D

5WWN-BFLD-J9YR-MZYC-VZXQ

XZ2S-B82Q-2UED-YX75-Q6RS

QTN6-Q27Q-JSPM-SBD7-94YM

98MM-K3VW-2ZB9-JEEM-YBM7

L733-6VH4-WT6D-AHBS-69L8

ZJAS-FRB8-SL2P-MDYL-UAZB

GN3B-7S44-F8Y4-5ZU4-FRHP

792S-RBT7-56M4-JQ75-Q8CJ

UGRR-TBT3-Q46W-UHPJ-BNXN

F9YQ-5MK3-8QDK-62WV-NV7S

3UPX-DYHR-QTW2-ERXW-2ZER

PZHZ-X6FE-VZWT-4JKG-CAC5

CCQQ-Z5QY-XNRE-U67U-YM4X

7W5M-BZM9-BT4F-ZBG6-6BRD

BRH9-M2F5-WGBN-RBUC-72VQ

DTYG-6WDW-2RZN-TU57-S8UT

TASA-8KEC-GEN8-V3BM-6QX5

H76W-L63Z-RAG2-DEH8-GX66

QCGG-59XE-827G-6SU5-ETA5

EZ8Q-JQQC-NS7Y-AZCJ-RCCF

HJ7X-4NRF-59QD-4LSC-RRHL

RRT3-AQDR-KHVN-6XH6-SP6K

HR3K-RMUB-PUVS-GNWW-4JRZ

Y74L-2YDQ-NR6G-YEH5-W7Z7

7SJJ-VXXY-XNWE-EPXD-7WN6

XS4C-DZ44-SVJ8-JSM2-GQQZ

RRKK-WDDV-CHCD-R29J-CGT9

2QGY-SHZB-LPBB-A4WJ-2XHF

BSX7-UM36-6EKS-9CJZ-2XRA

CRSS-YGS8-242C-DDUC-F2CM

LZ55-C9L4-7937-TPZ2-G93K

UHYY-VE7T-43L7-PFYX-ZBB8