اسامی شرکت کنندگان در مسابقات TSGS1

توجه داشته باشید که مهلت ثبت نام تا 1396/03/08 است و تا 16 نفر تکمیل شد مسابقات برگزار میشود این مسابقات 200 امتیازی میباشد و در رنکینگ تاثیر میگزارد

1HOS
2^Sh{A]MaN`
3LifT TrACk
4~PoKeR`
5felorans
6Bax|tekken
7PoOrIa-GoW
8Bax|majid
9MockingJay
10^kAmikAzE`
11Butcher
12salman
13soltan
14TKK
15OMID
16+SDMI^$aEeD`

نظر خود را در قسمت پایین بیان کنید