قوانین کامل مسابقات

 
 

قوانین مسابقات  tournament Desert
1-تمام شرکت کنندگان در مسابقه موظف به نصب جنتول 7.4 هستن و بعد از بازی که به اتمام رسید اسکرین شات از بازی را برای داور مسابقات اپلود میکنند و یا لینک بازیشون در جنتول به داور مسابقه میدهند. در صورت عدم این کار باخت برای این تیم ثبت میشود.
2-پول بازی 10000 و آرمی راندوم است به این گونه که در بازی اول راندوم در بازی دوم تیم ها عوض میشود مثلا بازی اول رضا gla  است امین china  در بازی دوم رضا china است امین gla . دوباره بازی سوم راندوم بازی 4 آرمی ها عوض میشود بازی آخر آرمی میرور است که china tank  & china tank است

 

3-بازیها بصورت حذفی است تیمها در راند 1 در upper bracket با هم بازی میکنند تیم برنده در جدول برنده ها باقی میماند و تیم های بازنده به lower bracket میروند و انجا اگر باخت بیارن از بازی ها کنار میروند . میدونم که یه ذره گیج شدید ولی تمام رقابت های حذفی بهترین گیمهای دنیا به این شکل برگزار میشود هر کس متوجه نشد میتواند در ارسال نظرها بگه تا توضیح کامل بدم یا به ای دی گیم رنجر پیام بده

4-استفاده شخصی دیگر از اکانت شما در گیم رنجر منجرب به حذف تیم شما از مسابقات میشود.
5-بازیها بصورت no rouls. برگزار میشود
6-بازی های حذفی بصورت 4 برد از 7 بازی است و بازی فینال 5 برد از 9 بازی است .
7-هر بازیکنی که الفاظ رکیک بکار ببرد و داور مسابقه آن را تایید کند آن بازی باخت محسوب میشود واسش و یک بازی باخت میخورد 
8 اگر بازی لگ بود از زمانی که شروع شد و داور نیز تایید کند بازی با همان آرمی تیم ها تکرار میشود و اگر کسی وسط بازی لگ انداخت و داور مسابقه تایید کرد با لگد از مسابقات پرت میشه بیرون پس خواهشمندیم از حقه استفاده نکنید .
9-اگر بازیکنی از تیم دیسکانکت شود آن بازی  باخت ثبت میشود (اگر هر دو شخص موافق باشن داور نیز موافق باشد بازی تکرار میشود)
10- وردی مسابقات 3000 تومان میباشد برای هر نفر .
11-ما طبق زمانی که اعلام کردیم اگر شخص حاضر نبود تا 1 ساعت روم گیمرنجر را باز میگزاریم اگر که حاظر نشد باز باخت محسوب میشود (اشکالی ندارد اگر 2 تیم موافقت کنن داور نیز تایید کند  ساعت بازی تغییر پیدا کند)
12- اسم خودتان در بازی  و ای دی اکانت گیم رنجر خودتان(میتوانید لوگو خودتون رو اگر دوست  داشتید ) به این ای دی:4907542 ارسال کنید یا در اینجا در ارسال نظرها بگید

 

قوانین مسابقات fallen empire
1-تمام شرکت کنندگان در مسابقه موظف به نصب جنتول 7.4 هستن و بعد از بازی که به اتمام رسید اسکرین شات از بازی را برای داور مسابقات اپلود میکنند و یا لینک بازیشون در جنتول به داور مسابقه میدهند. در صورت عدم این کار باخت برای این تیم ثبت میشود.
2-پول بازی 10000 و آرمی میرور است

راند1:USA&GLA

راند2:CHINA TANK & CHINA NUKE

راند3:GLA STEALTH & GLA

راند4:USA LEASER & CHINA INFANTRY

راند5:USA AIRFORCE & GLA TOXIN

راند6:GLA & CHINA

راند7:USA SUPER WEAPONS & USA

راند8:GLA DEMOLITION & CHINA INFANTRY

راند9:USA AIRFORCE & CHINA TANK

 

3-بازیها بصورت حذفی است تیمها در راند 1 در upper bracket با هم بازی میکنند تیم برنده در جدول برنده ها باقی میماند و تیم های بازنده به lower bracket میروند و انجا اگر باخت بیارن از بازی ها کنار میروند . میدونم که یه ذره گیج شدید ولی تمام رقابت های حذفی بهترین گیمهای دنیا به این شکل برگزار میشود هر کس متوجه نشد میتواند در ارسال نظرها بگه تا توضیح کامل بدم یا به ای دی گیم رنجر پیام بده
4-استفاده شخصی دیگر از اکانت شما در گیم رنجر منجرب به حذف تیم شما از مسابقات میشود.
5-بازیها بصورت no rouls. برگزار میشود
6-بازی های حذفی بصورت 4 برد از 7 بازی است و بازی فینال 5 برد از 9 بازی است .
7-هر بازیکنی که الفاظ رکیک بکار ببرد و داور مسابقه آن را تایید کند تیم انها باخت میخورد و از یک بازی محروم میشود
8 اگر بازی لگ بود از زمانی که شروع شد و داور نیز تایید کند بازی با همان آرمی تیم ها تکرار میشود و اگر کسی وسط بازی لگ انداخت و داور مسابقه تایید کرد با لگد از مسابقات پرت میشه بیرون پس خواهشمندیم از حقه استفاده نکنید .
9-اگر بازیکنی از تیم دیسکانکت شود بازی ادامه پیدا میکند (اگر هر دو تیم موافق باشن داور نیز موافق باشد بازی تکرار میشود)
10-هر تیم 2 بازیکن و 1 بازیکن ذخیره میتواند بهمراه داشته باشد. ورودی مسابقات 6000 تومان میباشد برای هر تیم .
11-ما طبق زمانی که اعلام کردیم اگر تیمی بازیکن کم داشت یا اصلا هیچ کدوم از اعضای تیم حاظر نبودن تا 1 ساعت روم گیمرنجر را باز میگزاریم اگر که حاظر نبودن باخت محسوب میشود (اشکالی ندارد اگر 2 تیم موافقت کنن داور نیز تایید کند  ساعت بازی تغییر پیدا کند)
12-لیدرهای تیم ها اسم اعضای تیم و ای دی اکانت گیم رنجر اعضای تیم به همراه اسم تیم (میتوانید لوگو تیم رو هم بدید اگر دوست داشتید ) به این ای دی:4907542  -ExPLoHoRN^ ارسال کنید

 

قوانین مسابقات Twilight Flame
1-تمام شرکت کنندگان در مسابقه موظف به نصب جنتول 7.4 هستن و بعد از بازی که به اتمام رسید اسکرین شات از بازی را برای داور مسابقات اپلود میکنند و یا لینک بازیشون در جنتول به داور مسابقه میدهند. در صورت عدم این کار باخت برای این تیم ثبت میشود.
2-پول بازی 10000 و آرمی میرور است 

راند1: USA & CHINA & GLA 

راند2:CHINA TANK & CHINA NUKE & GLA TOXIN

راند3: GLA STEALTH & USA AIRFORCE & GLA 
3-بازیها بصورت دوره ای برگزار میشود و هر تیم که از 3 بازی 2 تا را ببرد 3 امتیاز میگیرد
4-استفاده شخصی  دیگر از اکانت شما در گیم رنجر منجرب به حذف تیم شما از مسابقات میشود.
5-بازیها بصورت pro ruls. برگزار میشود
6-اگر که امتیاز 2 تیم اول با هم برابر شود 2 بازی رودر رو هر کس که برده باشد قهرمان میشود
7-هر بازیکنی که الفاظ رکیک بکار ببرد و داور مسابقه آن را تایید کند تیم انها باخت میخورد و از یک بازی محروم میشود
8 اگر بازی لگ بود از زمانی که شروع شد و داور نیز تایید کند بازی با همان آرمی تیم ها تکرار میشود و اگر کسی وسط بازی لگ انداخت و داور مسابقه تایید کرد با لگد از مسابقات پرت میشه بیرون پس خواهشمندیم از حقه استفاده نکنید .
9-اگر بازیکنی از تیم دیسکانکت شود بازی ادامه پیدا میکند (اگر هر دو تیم موافق باشن داور نیز موافق باشد بازی تکرار میشود)
10-هر تیم 3 بازیکن و 1 بازیکن ذخیره میتواند بهمراه داشته باشد. ورودی مسابقات رایگان میباشد
11-ما طبق زمانی که اعلام کردیم اگر تیمی بازیکن کم داشت یا اصلا هیچ کدوم از اعضای تیم حاظر نبودن تا 1 ساعت روم گیمرنجر را باز میگزاریم اگر که حاظر نبودن باخت محسوب میشود (اشکالی ندارد اگر 2 تیم موافقت کنن داور نیز تایید کند  ساعت بازی تغییر پیدا کند)
12-لیدرهای تیم ها اسم اعضای تیم و ای دی اکانت گیم رنجر اعضای تیم به همراه اسم تیم (میتوانید لوگو تیم رو هم بدید اگر دوست داشتید ) به این ای دی:4907542  -ExPLoHoRN^ ارسال کنید