جوایز مسابقات به شرح زیر است

جایزه نفر اول مسابقات تک نفره :33000 تومان

جایزه نفر دوم مسابقات تک نفره : 9000 تومان

جایزه نفر سوم مسابقات تک نفره: 6000 تومان

 

جایزه تیم اول مسابقات دو نفره : 40000 تومان

جایزه تیم دوم مسابقات دو نفره: 8000 تومان

 

جایزه تیم اول مسابقات سه نفره : شرکت رایگان در یکی از مسابقات تابستان

 

توجه داشته باشید که به تمامی بازیکنان نسبت به عمل کردشون در مسابقات و مقامشون در مسابقات رتبه در رنکینگ داده میشود . و مسابقات تابستان نیز طبق رنکینگ قرعه کشی میشود.